My default image

CHOLIVER

CHOLIVER

Category : Healthy products , Products , Tom

MAIN INGREDITENTS: Sorbitol, L-Lysine, DL-Methionine.

FUNCTIONS:

– Support pancreas to excrete come from feed, pathogens,…

– Healing after disease. Promote growth rate and survival rate.

INSTRUCTIONS:

– Healing in and after disease: 4mL CHOLIVER/ kg of feed. Apply in 1-2 weeks.

– Support pancreas – improve vitality: 2mL CHOLIVER/ kg of feed. Frequently applied.

* Time to stop before harvesting: NONE.


Các tin khác

Nâng lông mày là một phương pháp thẩm mỹ hiệu quả giúp bạn tự tin hơn mỗi khi xuống phố.

.

Những bệnh bảo hiểm nhân thọ không chi trả là một loại bảo hiểm sẽ không chi trả cho một số hoạt động đặc biệt.

.