My default image

BINDER

BINDER

Category : Healthy products , Products , Tom

Main ingredients:

  • High technology starch.

Main functions:

  • The high technology starch which produced to be stable in the water mainly retrict losing healthy product dosage.
  • Increase healthy product’s effectiveness.

Instruction:

  • To stick the healthy product to feed:

Option 1:

  • Mix the healthy product and feed together, resting in 5-10 minutes.
  • Distil 3-4 g BINDERwith warm water. Mix the solution with 1 kg of feed. Resting in 25-30 minutes before feeding.

Option 2:

  • Mix 6-8 g BINDERwith the suitable dosage of healthy product.
  • Spray water on the feed to increase moisture. Then mix all together.
  • Equally spray enough quantity of water on the mixed-feed. Resting in 25-30 minutes before feeding.

* Time to stop using before harvesting: NIL.


Các tin khác

Nâng lông mày là một phương pháp thẩm mỹ hiệu quả giúp bạn tự tin hơn mỗi khi xuống phố.

.

Những bệnh bảo hiểm nhân thọ không chi trả là một loại bảo hiểm sẽ không chi trả cho một số hoạt động đặc biệt.

.