My default image

AQUAZYME

AQUAZYME

COMPOSITION

– Protease, Phytase, Xylanase, Beta-glucanase, Amylase, Lipase.

FUNCTION

– Provide the mixture of digestive enzymes to balance and optimize the nutritional absorb abilities. Improve vitality and growth rate.
Support protozoa eliminating process to prevent white feces.

INSTRUCTION

– Optimize the nutritional absorb abilities and protozoa eliminating process: 2 g MITA AQUAZYME/ kg of feed. Continuously applied are highly recommended.
– Support white feces treatment: 4-5 g MITA AQUAZYME/ of feed. Continuously applied in treatment.


Các tin khác

Nâng lông mày là một phương pháp thẩm mỹ hiệu quả giúp bạn tự tin hơn mỗi khi xuống phố.

.

Những bệnh bảo hiểm nhân thọ không chi trả là một loại bảo hiểm sẽ không chi trả cho một số hoạt động đặc biệt.

.